0
Upozornění na práci

Proč se ti zde bude líbit


Kultura nulového poškozování zdraví

Ve společnosti Trivium Packaging usilujeme o bezpečné a zdravé pracovní prostředí pro všechny a o kulturu nulové újmy na zdraví. Na všechny zaměstnance, činnosti a pracoviště v rámci společnosti Trivium se vztahuje robustní systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Kontrola rizik je zakotvena v systému osvědčených postupů, s jasnými postupy hlášení. Maximalizací znalostí a povědomí prostřednictvím specializovaných školicích týmů se snažíme zajistit, aby se každý stal „členem týmu“ v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví.


Odměny
 

Naši lidé jsou základem našeho úspěchu. Strategie celkového odměňování společnosti Trivium je naším způsobem, jak zajistit, aby tento vztah byl oboustranný. Zahrnuje náš přístup k odměňování, benefitům, kariéře a dobrým životním podmínkám, založený na základech pevné architektury pracovních míst. Kromě konkurenceschopných platových podmínek nabízíme také výhodnou pracovní kulturu. Podporujeme kariérní rozvoj pomocí hodnocení, školení a podpory k postupu. Naše ocenění Trivium Stars je uznáním pro lidi, kteří překonali své zažité schopnosti.


Flexibilní pracovní prostředí

Společnost Trivium podporuje flexibilní pracovní prostředí, které pomáhá lidem plnit požadavky moderního života. Jsme přesvědčeni, že každý by měl být podporován v dosahování svých cílů a měl by mít pocit, že je schopen sladit pracovní a jiné závazky. Na většině našich nevýrobních pozic se uplatňuje hybridní pracovní model s kombinací času stráveného v kanceláři a práce z domova. Snažíme se vytvářet inkluzivní a soucitnou kulturu v celé naší globální společnosti, aby se naši lidé cítili plnohodnotně a angažovaně.


Inkluze a rozmanitost
 

Naším cílem ve společnosti Trivium je podporovat prostředí, kde se každý člověk cítí bezpečně, je respektován a oceňován, a kde má každý možnost maximálně využít svůj potenciál. Abychom se mohli stát světovými lídry v oblasti kovových obalů, potřebujeme přilákat a udržet si různorodou pracovní sílu, která přináší různé zkušenosti, zázemí a znalosti, o které se můžeme vzájemně podělit. Naším cílem je vytvořit inkluzivní pracoviště, které motivuje a inspiruje každého z našich zaměstnanců, aby každý den přispíval k úspěchu společnosti Trivium.


Angažovanost v komunitě

Aktivně pracujeme na vytváření hodnot pro místní komunity, kterých se naše globální podnikání dotýká. Prostřednictvím iniciativ zaměřených na inkluzi se snažíme lépe porozumět jejich potřebám a sladit naše cíle v oblasti udržitelnosti s místními požadavky. Například náš závod v Moëlan-sur-Mer navázal spolupráci s místní společností na čištění použitých ochranných rukavic, čímž snížil množství odpadu a přispěl k místní zaměstnanosti. A v rámci Světového úklidového dne společnosti Trivium se zaměstnanci po celém světě zapojili do aktivit zaměřených na zvyšování povědomí o ochraně životního prostředí a správném nakládání s odpady.


Šampioni v oblasti udržitelnosti

Ve společnosti Trivium máme jedinečnou příležitost změnit svět k lepšímu prostřednictvím našich obalových řešení. Proto prosazujeme udržitelnost ve všem, co děláme, abychom minimalizovali naši ekologickou stopu a maximalizovali náš společenský dopad. Naším cílem je přeměnit společnost Trivium na „šampiona v cirkulární politice“, který bude lídrem v oboru. Jsme hrdí na naši vedoucí pozici v oblasti změny klimatu a zabezpečení vody od Carbon Disclosure Project. Zavázali jsme se k veřejnému a transparentnímu podávání zpráv o naší výkonnosti v oblasti udržitelnosti.

Who we are

Společnost Trivium Packaging je globálním dodavatelem nekonečně recyklovatelných kovových obalů pro přední světové značky. Naše rodina spolupracovníků zahrnuje téměř 7 500 lidí ve více než 60 pobočkách po celém světě. Utváříme budoucnost obalů, abychom zajistili lepší planetu pro všechny – pro dnešní generace i pro ty, kteří přijdou po nás. Děláme to, na čem záleží.

Neustále přinášíme do odvětví nové inovace a získáváme ocenění za naše obalová řešení. Trivium je nová společnost opírající se o více než 125 let zkušeností; vznikla v roce 2019 spojením lídrů v oboru, tedy společností Exal Corporation a Ardagh's Global Food & Specialty Business. Našim zákazníkům poskytujeme komplexní podporu od vzniku obalu a grafiky až po výrobu a logistiku.

Lidé jsou srdcem naší společnosti a základem našeho úspěchu. Nacházíme se ve vzrušující fázi naší cesty transformace a snažíme se vytvořit různorodý pracovní tým, který by sdílel znalosti a zkušenosti. Pracovat pro společnost Trivium znamená připojit se ke komunitě spolupracovníků se společnými cíli, která vytváří skutečnou hodnotu pro naše zákazníky, naše lidi a planetu.

Looking for a different kind of opportunity?

Create a Job Alert to see our latest opportunities, personalised to your profile and direct to your inbox! Or you can send us your cv and we will be in touch if we find a match.