0
Powiadomienie

Polityka prywatności

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższym Oświadczeniem o ochronie danych osobowych kandydatów („Oświadczenie”). Wybierając opcję „Wyrażam zgodę”, potwierdzają Państwo, że zapoznali się, rozumieją i jednoznacznie akceptują Państwo treść Oświadczenia, które określa, w jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane.  Wyrażają Państwo wyraźnie zgodę na przechowywanie przez nas danych kandydatów (zdefiniowanych w Oświadczeniu) przez okres 12 miesięcy (36 miesięcy w przypadku osób z miejscem zamieszkania na terenie Stanów Zjednoczonych, zgodnie z obowiązującymi w USA przepisami o ochronie danych osobowych) po zakończeniu procesu rekrutacji dla celów oceny profilu kandydatów pod kątem innych ofert pracy i zgadzają się Państwo, by nasze zespoły rekrutacyjne na całym świecie miały dostęp do danych kandydatów i przetwarzały je zgodnie z warunkami wskazanymi w Oświadczeniu. Mają Państwo prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie w przyszłości, usuwając swój profil online. Są Państwo świadomi, że wycofanie zgody może wpłynąć na będące w toku procedury związane ze złożonymi przez Państwa aplikacjami.

OŚWIADCZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATÓW

1. Wprowadzenie

W niniejszym Oświadczeniu określamy sposób postępowania przez Trivium Packaging B.V. i podmioty powiązane Trivium Packaging („Trivium” lub „my”) z danymi osobowymi kandydatów, którzy ubiegają się o zatrudnienie u nas za pośrednictwem kanałów, w których zamieszczono niniejsze Oświadczenie („Kandydaci” lub „Państwo”).

Oświadczenie określa, jakie dane zbieramy, jak z nimi postępujemy, komu je udostępniamy, w jaki sposób zabezpieczamy, jak długo przechowujemy i jakie prawa i obowiązki mają Państwo jako kandydaci.

Po uzupełnieniu przez Państwa profilu kandydata informacje, które zamieszczą Państwo w swoim profilu zostaną udostępnione naszym zespołom rekrutacyjnym na całym świecie dla wskazanych niżej celów. 

2.  Dane kandydatów gromadzone i wykorzystywane przez Trivium

Trivium ma prawo gromadzić i wykorzystywać następujące dane osobowe przekazane przez Państwa: dane kontaktowe kandydatów (takie jak imię i nazwisko, nazwa użytkownika, adres, adres e-mail i numer telefonu); świadectwa dokumentujące wykształcenie; informacje o zdobytym doświadczeniu (na przykład wykształcenie, umiejętności, doświadczenie zawodowe i/lub CV); informacje demograficzne (takie jak wiek, data urodzenia, płeć); pozostałe dane identyfikacyjne oraz wszelkie inne informacje niezbędne do podjęcia decyzji rekrutacyjnej (wszystkie takie dane są dalej łącznie zwane „Danymi kandydatów”).

3. Cele gromadzenia i wykorzystywania Danych kandydatów

Trivium gromadzi i wykorzystuje Dane kandydatów w następujących celach:

 1. ustalenie kwalifikacji niezbędnych do zatrudnienia i podjęcia decyzji rekrutacyjnej;
 2. ocena profilu kandydata pod kątem innych ofert pracy;
 3. powiadamianie kandydatów za pomocą poczty elektronicznej, telefonicznie lub listownie o postępach w przetwarzaniu aplikacji o zatrudnienie w Trivium;
 4. ochrona praw i wypełnianie zobowiązań prawnych Trivium;
 5. powiadamianie kandydatów za pomocą poczty elektronicznej o innych wolnych stanowiskach dostępnych w Trivium lokalnie lub na świecie, o które naszym zdaniem powinni ubiegać się kandydaci. 


Jeżeli Państwa aplikacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, Państwa dane mogą być przetwarzane w zakresie niezbędnym dla celów zatrudnienia i uwzględnione w Państwa dokumentacji pracowniczej.  Dalsze informacje na temat przetwarzania Danych kandydatów w zakresie niezbędnym dla celów zatrudnienia można uzyskać, pisząc na adres legalandcompliance@triviumpackaging.com

Nie gromadzimy ani nie wykorzystujemy przekazanych przez Państwa danych w celach innych niż te wskazane powyżej.

4. Ujawnianie i przekazywanie Danych kandydatów

Trivium ma prawo udostępniać Dane kandydatów:

 • pracownikom Trivium na zasadzie ścisłej potrzeby w celach opisanych powyżej w punkcie 3;
 • usługodawcom zewnętrznym, których Trivium zatrudnia w celach opisanych powyżej w punkcie 3;
 • w celu ochrony swoich praw i wypełniania swoich zobowiązań prawnych.

  • Podmioty i usługodawcy zewnętrzni Trivium, którzy wykorzystują Dane kandydatów mogą podlegać przepisom terytoriów, w których prawo nie gwarantuje stopnia ochrony Danych kandydatów równorzędnego ze stopniem ochrony przewidzianym przepisami prawa obowiązującymi w Państwa jurysdykcji. Trivium zadba, by przekazywanie danych do takich innych terytoriów odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

   5. Okres przechowywania

   Podczas okresu, w którym Państwa profil kandydata będzie aktywny, będą Państwo przez nas powiadamiani o odpowiednich ofertach pracy, na które, w naszej ocenie, mogą Państwo aplikować, a Państwa dane pozostaną w naszych bazach do momentu usunięcia przez Państwa profilu kandydata lub upływu 12 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacyjnego dla celów wskazanych w punkcie 3 powyżej (36 miesięcy w przypadku osób z miejscem zamieszkania na terenie Stanów Zjednoczonych), o ile nie będziemy zobowiązani przepisami prawa do przechowywania takich danych przez dłuższy okres.

   Jeżeli jednak Państwa aplikacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, Państwa dane mogą być przetwarzane i uwzględnione w Państwa dokumentacji pracowniczej.

   6. Zabezpieczenia

   Trivium stosuje środki techniczne, fizyczne i organizacyjne w celu ochrony Danych kandydatów przechowywanych przez Trivium lub znajdujących się pod kontrolą Trivium przed utratą, kradzieżą, niewłaściwym wykorzystaniem, nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, modyfikacją, kopiowaniem, przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem oraz wszelkimi innymi niezgodnymi z prawem formami wykorzystania.  

   7. Prawa kandydatów

   Na mocy obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, korygowania ich lub zmiany, a także żądania usuwania lub wnoszenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania swoich danych.

   Aby skorzystać z tych praw, należy skontaktować się z nami drogą elektroniczną, pisząc na adres legalandcompliance@triviumpackaging.com

   8. Informacje dodatkowe

   Administratorami Danych kandydatów są Trivium Packaging B.V, Schipol Boulevard 127, WTC Schipol, Tower G, 1118 BG Schipol, Holandia oraz podmiot Trivium działający lokalnie na obszarze, gdzie Państwo aplikują. Pełne dane takiego lokalnego podmiotu oraz innych podmiotów, które mają prawo przetwarzać Dane kandydatów zgodnie z niniejszym Oświadczeniem zostaną udostępnione na żądanie.

   Mieszkańcy stanu Kalifornia mogą kliknąć here, aby zapoznać się z kalifornijską ustawą o ochronie prywatności konsumentów (California Consumer Privacy Act, CCPA). Nastąpi przekierowanie na nową stronę. Aby zaakceptować Oświadczenie o ochronie danych, należy powrócić na stronę aplikacji.

   Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się z recruitment@triviumpackaging.com

   Wszystkie pytania dotyczące ochrony danych należy kierować na adres: legalandcompliance@triviumpackaging.com